Автори / източници
Гинка Машова

Намерен 1 документ

Държавната политика в областта на равнопоставеността на половете - национално и европейско законодателство, програми и проекти в подкрепа на заетостта на жените
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гинка Машова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31