Автори / източници
Георги Филипов

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

“Brexit” в контекста на социалната политика на Европейския съюз*
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Принцип на равно третиране на хората на пазара на труда в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Как да си намерим работа в страните от Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Инициатива на Европейската комисия за младежка заетост за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Граждани на Европейския съюз: Вашите права, Вашето бъдеще
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Европейския социален фонд и Кохезионния фонд през новия договорен период 2014-2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Европейска програма за социална промяна и иновации (2014-2020)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

2013 - Европейска година на гражданите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Европейска година на активното остаряване и солидарността между поколенията - 2012 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31