Автори / източници
Диана Митева

Намерени 55 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и шеста - Издаване на изпълнителен лист - чл. 404-409 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и осма - Започване, спиране и прекратяване на изпълнението - чл. 426-434 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и девета - Защита срещу изпълнението - чл. 435-441 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и първа - Присъединяване на кредитори и разпределение на събраните суми - чл. 456-464 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и пета - Изпълнение върху вземания на длъжника - чл. 507-518 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Обретенова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и шеста - Изпълнение срещу държавни учреждения, общини и бюджетно субсидирани заведения - чл. 519-520 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и шеста - Издаване на изпълнителен лист - чл. 404-409 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и осма - Започване, спиране и прекратяване на изпълнението - чл. 426-434 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и девета - Защита срещу изпълнението - чл. 435-441 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и първа - Присъединяване на кредитори и разпределение на събраните суми - чл. 456-464 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и пета - Изпълнение върху вземания на длъжника - чл. 507-518 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Обретенова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и шеста - Изпълнение срещу държавни учреждения, общини и бюджетно субсидирани заведения - чл. 519-520 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Новите преки изпълнителни основания в изпълнителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Процесуални гаранции за упражняване на правата на новоконституирани страни в производството по чл. 637, ал. 3 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Участие на конкуриращи кредитори в защита на длъжника в производствата по чл. 694 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и шеста - Издаване на изпълнителен лист – чл. 404 - 409
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и осма - Започване, спиране и прекратяване на изпълнението - чл. 426 - 434
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и девета - Защита срещу изпълнението - чл. 435 - 441
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и първа - Присъединяване на кредитори и разпределяне на събраните суми - чл. 456 - 464
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и пета - Изпълнение върху вземания на длъжника - чл. 507 - 518
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и шеста - Изпълнение срещу държавни учреждения, общинии бюджетно субсидирани заведения - чл. 519 - 520
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и шеста - Издаване на изпълнителен лист – чл. 404 - 409
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и осма - Започване, спиране и прекратяване на изпълнението - чл. 426 - 434
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и девета - Защита срещу изпълнението - чл. 435 - 441
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и първа - Присъединяване на кредитори и разпределяне на събраните суми - чл. 456 - 464
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и пета - Изпълнение върху вземания на длъжника - чл. 507 - 518
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Изпълнение на парични вземания - Глава четиридесет и шеста - Изпълнение срещу държавни учреждения, общинии бюджетно субсидирани заведения - чл. 519 - 520
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Оздравяване на предприятието на длъжника - Приемане на плана от събранието на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Оздравяване на предприятието на длъжника - Утвърждаване на плана
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Оздравяване на предприятието на длъжника - Процесуални последици на утвърдения оздравителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Производството по несъстоятелност като универсално принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Предпоставки за начало на осребряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Контролни правомощия на съда върху упражнявано от синдика право на разпореждане с активите на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Способи за осребряване на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Разпределение на постъпленията в масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност - Финална фаза на производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност - Възобновяване на прекратено производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност - Възстановяване в права на несъстоятелен длъжник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Отрицателен установителен иск на конкуриращ кредитор, оспорващ предявено от друг кредитор вземане, което е било отречено от синдика, но прието от съда въз основа на убедително възражение на кредитора (чл. 694, ал. 3 ТЗ)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Отрицателен установителен иск на длъжника, оспорващ предявено от кредитор вземане, което е било отречено от синдика, но прието от съда въз основа на убедително възражение на кредитора (чл. 694, ал. 3 ТЗ)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Отрицателен установителен иск на конкуриращ кредитор, който е оспорил предявено от друг кредитор вземане, което е било прието от синдика и възражението му е било оставено от съда без уважение (чл. 694, ал. 1 ТЗ)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Отрицателен установителен иск на длъжника, който е оспорил предявено от кредитор вземане, което е било прието от синдика и възражението му е било оставено от съда без уважение (чл. 694, ал. 1 ТЗ)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Положителен установителен иск на кредитор, чието предявено вземане е било прието от синдика, но оспорено с възражение от длъжника или конкуриращ кредитор, уважено от съда (чл. 694, ал. 3 ТЗ)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Положителен установителен иск на кредитор, чието предявено вземане е било оспорено от синдика и възражението на кредитора е било оставено от съда без уважение (чл. 694, ал. 1 ТЗ)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Искове за установяване на спорни вземания на кредитори в производството по несъстоятелност (чл. 694 ТЗ) – процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Искове за установяване на спорни вземания на кредитори в производството по несъстоятелност (чл. 694 ТЗ) – общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Действие на възобновяването на спряно производство по несъстоятелност спрямо решителни срокове за упражняване на права на кредиторите на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Права на кредиторите на несъстоятелния длъжник в процедурата по чл. 717н от Търговския закон – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Права на кредиторите на несъстоятелния длъжник в процедурата по чл. 717н от Търговския закон - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Действие на обезпечителната мярка обща възбрана и запор, наложена в производството по несъстоятелност - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Действие на обезпечителната мярка обща възбрана и запор, наложена в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Защита на правата на кредитора по учреден особен залог и погасяване на заложното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Нови изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Нови изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Зачитане на права на присъединени по право кредитори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29