Автори / източници
Лина Костадинова

Намерен 1 документ

Съвременни възможности за обучение: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лина Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29