Автори / източници
Елина Чалъкова

Намерени 25 документа
подредени по дата на публикуване

Прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО от лицата, родени след 31.12.1959 г., на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата до 31.12.2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване от хората, родени след 31 декември 1959 г., на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата до 31 декември 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Определяне размера на пенсиите – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Отпускане, изменение и осъвременяване на пенсиите – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Определяне размера на пенсиите – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Отпускане, изменение и осъвременяване на пенсиите – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсиите – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Правила за отпускане, изменение и осъвременяване на пенсиите – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Електронни услуги за пенсионери, предоставяни от НОИ – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсиите – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Правила за отпускане, изменение и осъвременяване на пенсиите – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Електронни услуги за пенсионери, предоставяни от НОИ – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсиите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване и зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други промени, свързани с изплащането на пенсиите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсиите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване и зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други промени, свързани с изплащането на пенсиите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

Нови минимални размери на пенсиите за трудова дейност от 1 юни 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29