Автори / източници
Искрен Ангелов

Намерен 1 документ

Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики - Проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искрен Ангелов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27