Автори / източници
Делян Недев

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Приложимост на правилото на чл. 17, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите при нищожност на прикритата сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

За владението по предварителен договор и придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Въпроси, повдигани в съдебната практика по отношение на чл. 40 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Размисъл по въпроси, обсъждани от ВКС, по отношение на договора за продажба на наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е договорът за делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Носи ли строителят гаранционна отговорност спрямо лице, придобило построеното по давност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Кога е налице непризнателност от страна на дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

За разделянето на придобивните способи на първични и производни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30