Автори / източници
Мариана Кацарова

Намерени 34 документа
подредени по дата на публикуване

Как да постъпи комисията в процедура по Закона за обществените поръчки при подаден ЕЕДОП само на хартиен носител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Прилагане на чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при обществени поръчки с обособени позиции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Документиране работата на комисията при процедура „публично състезание“ по ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Как се прекратява обществена поръчка при събиране на оферти с обява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Срок на валидност на офертите при възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Разработването на документация за обществена поръчка - правна услуга или не
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Процедурата „пряко договаряне“ за възлагане на услуги по Приложение № 2 към ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Мотиви за липса на обособени позиции при възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Административнонаказателна отговорност за нарушения на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Работа на комисията при провеждане на процедури по новия Закон за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Управление и контрол - Управление на обществените поръчки при възложителите (вътрешен контрол)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Управление и контрол - Държавно управление в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Управление и контрол - Предварителен контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Управление и контрол - Последващ контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Административнонаказателни разпоредби - Административнонаказателна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Упълномощаване и заместване при обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Практически въпроси при деклариране и доказване на някои обстоятелства по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Още по промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Предварителен и последващ контрол в областта на обществените поръчки - Същност, предпоставки и ред за упражняване на предварителния контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Предварителен и последващ контрол в областта на обществените поръчки - Същност и характеристики на последващия контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Предварителен и последващ контрол в областта на обществените поръчки - Административнонаказателна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Гаранциите в процеса по възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Нови моменти при контрола и административното наказване в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Обстоятелствата по чл. 47 от Закона за обществените поръчки като пречка за участие в процедурите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Профилът на купувача - Инструмент при възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Законови изисквания и добри практики при подготовката на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Практически въпроси по възлагането на обществени поръчки с публична покана
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Нови методически указания на Aгенцията по обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Предстоящи промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Често срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Административно-наказателна отговорност за нарушения в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Последващ контрол в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Предварителен контрол в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28