Автори / източници
Атанас Иванов, д-р

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Преклузии на доказателства в гражданското съдопроизводство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Възобновяване производството по дело, обявено за решаване, поради доказателствени празноти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

По някои спорни въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Предпоставки за присъждане на разноски за юрисконсулт в гражданския процес - Исково и заповедно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Съдебни актове, неподлежащи на касационно обжалване по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31