Автори / източници
Антонина Димитрова, д-р

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Прекратяване на съпружеската имуществена общност при търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антонина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Прекратяване на съпружеската имуществена общност при търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антонина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29