Автори / източници
Александър Стефанов

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Промени в режима на коригиране на грешки по ЗКПОот началото на 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Актуални въпроси на регулирането на слабата капитализация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

За някои практически особености при прилагането на СИДДО в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Нова възможност за уреждане на ефектите на икономическо двойно облагане с корпоративен данък при корекции на данъчната основа поради отклонение от пазарните цени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29