Автори / източници
Делян Маринов

Намерени 18 документа
подредени по дата на публикуване

Практически проблеми при изпълнение на задължение за предаване на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг при процесуална незаконосъобразност на изпълнителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на обезпеченото вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Особени хипотези при предявяване на иск по чл. 422 от Гражданския процесуален кодекс след измененията през 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Правен режим на актовете на съдебния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Правно положение на третото лице - ипотекарен длъжник в изпълнителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Приложно поле на чл. 429, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Пасивна процесуална легитимация на наследниците на длъжника в изпълнителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Пасивна процесуална легитимация при преобразуване на юридическо лице без ликвидация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Суброгация в изпълнителния лист
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Активна процесуална легитимация в изпълнителния процес Анализ на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Продажба на предприятието на длъжника или на обособена част от него в производството по търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Свикване и провеждане на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Разрешение от съда по несъстоятелността за извършване на продажба на имуществото на длъжника по реда на чл. 717 а-е ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Продажба чрез пряко договаряне в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Възлагане на имуществени права в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Особени случаи на продажба в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28