Автори / източници
Делян Маринов

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Особени хипотези при предявяване на иск по чл. 422 от Гражданския процесуален кодекс след измененията през 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Правен режим на актовете на съдебния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Правно положение на третото лице - ипотекарен длъжник в изпълнителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Приложно поле на чл. 429, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Пасивна процесуална легитимация на наследниците на длъжника в изпълнителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Пасивна процесуална легитимация при преобразуване на юридическо лице без ликвидация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Суброгация в изпълнителния лист
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Активна процесуална легитимация в изпълнителния процес Анализ на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Продажба на предприятието на длъжника или на обособена част от него в производството по търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Свикване и провеждане на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Разрешение от съда по несъстоятелността за извършване на продажба на имуществото на длъжника по реда на чл. 717 а-е ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Продажба чрез пряко договаряне в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Възлагане на имуществени права в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Особени случаи на продажба в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28