Автори / източници
Румяна Асланова

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Съпрузите, живеещи при уловията на фактическа раздяла, могат да се подпомагат на самостоятелно основание, ако отговарят на условията на правилника за социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Асланова
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Прехвърляне на собственост само по договор за издръжка и гледане е пречка за социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Асланова
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Други облекчения при социалното подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Асланова
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Обществените съвети имат контролни функции над общинските центрове за социални грижи, но не са работодател на служителите в тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Асланова
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01