Автори / източници
Моника Петрова

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Казус: Облагане на доставките с нулева ставка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Казус: Поставяне на собствена номерация на издаваните документи от получателя по доставката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Казус: Определяне на облагаемия оборот по чл. 96, ал. 2 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Казус: Случаи, в които се съставя протокол по чл. 117 ЗДДС за вътреобщностно придобиване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Казус: Реквизити на фактурите, издавани от клон на дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Казус: Анулиране на фактура или известие към фактура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Казус: Определяне на облагаемия оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Казус: Определяне на датата на упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Казус: Документиране на доставки от дружество, регистрирано за прилагане на „режим в Съюза“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност от 28.02.2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Данъчен кредит - Доставки без право на приспадане на данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Данъчен кредит - Доставки с право на приспадане на данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Задължение за дерегистрация по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Задължителна регистрация по ЗДДС на лица, установени на територията на страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28