Автори / източници
Георги Терзийски

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Месечни помощи за деца - Само срещу редовно посещение на задължителната предучилищната подготовка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Промени в условията и реда за отпускане на целеви помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Проектът “Подкрепа за достоен живот” - Работещ и устойчив
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Отпускане на допълнителни еднократни помощи за най-уязвимите групи от населението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Еднократни помощи в размер на 10,5 милиона лева получават най-уязвимите групи от населението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Още 600 деца в беда ще кажат: “И аз имам семейство”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Двадесет и трима обслужват шест общини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Терзийски
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28