Автори / източници
Елена Кръшкова

Намерени 15 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар по ГПК - Охранителни производства - Глава петдесет и четвърта - Нотариални производства - чл. 569-594 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Охранителни производства - Глава петдесет и четвърта - Нотариални производства - чл. 569-594 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Приложимост на чл. 620, ал. 5 от Търговския закон в охранителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Вписване на декларация за отказване от вещни права върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Вписване на завещания, изготвени и обявени в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Заличаване на ипотеки и възбрани върху имоти, придобити чрез публична продан, извършена от синдик по глава 46 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Коментар по ГПК - Охранителни производства - Глава петдесет и четвърта - Нотариални производства - чл. 569 - 594
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Охранителни производства - Глава петдесет и четвърта - Нотариални производства - чл. 569 - 594
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Вписване на непарична вноска (апорт) в имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Вписване на непарична вноска (апорт) в имотния регистър - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Вписване на договор за прехвърляне на търговско предприятие в имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Вписване на съдебни решения - Практически хипотези
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Такси при частично заличаване на ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Становища относно вписване на залог на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Вписване на залог на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30