Автори / източници
Владимир Калчев

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Достъп до трудовите пазари на държави-членки на Европейския съюз за български граждани към януари 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Промените в условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30