Автори / източници
АДМС

Намерени 20 документа
подредени по дата на публикуване

Решение № 1259 от 17.07.2020 г. по адм. д. № 2907/2019, Административен съд – гр. Пловдив
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 2323 от 14.12.2020 г. по адм. д. № 299/2020, Административен съд – гр. Пловдив
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 2366 от 18.12.2020 г. по адм. д. № 2117/2020, Административен съд – гр. Пловдив
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 134 от 03.02.2021 г. по адм. д. № 1582/2020, Административен съд – гр. Бургас
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 368 от 10.03.2021 г. по адм. д. № 290/2021, Административен съд - гр. Бургас
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 439 от 22.03.2021 г. по адм. д. № 76/2021, Административен съд – гр. Бургас
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 1259 от 17.07.2020 г. по адм. д. № 2907/2019, Административен съд – гр. Пловдив
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 2323 от 14.12.2020 г. по адм. д. № 299/2020, Административен съд – гр. Пловдив
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 2366 от 18.12.2020 г. по адм. д. № 2117/2020, Административен съд – гр. Пловдив
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 134 от 03.02.2021 г. по адм. д. № 1582/2020, Административен съд – гр. Бургас
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 368 от 10.03.2021 г. по адм. д. № 290/2021, Административен съд - гр. Бургас
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 439 от 22.03.2021 г. по адм. д. № 76/2021, Административен съд – гр. Бургас
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 35 от 07.02.2011 г. на АдмС - В. Т.
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Решение № 62 от 22.06.2010 г. на АдмС - Р.
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

Решение № 217 от 06.01.2009 г. на АдмС - Я., кас. с-в
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

Решение от 06.02.2009 г. на АдмС - П., 19-ти кас. с-в
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

Решение от 04.03.2009 г. на АдмС - К.
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

Решение № 572 от 16.10.2009 г. на АдмС - Плевен, 6-ти с-в.
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

Решение № 926 от 06.07.2009 г. на АдмС - П., III о., 7-ми с-в
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

Решение № 740 от 23.06.2010 г. на АдмС - Б., 11-ти с-в
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: АДМС
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01