Автори / източници
Мария Чочова

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Преподавателите във висши училища, за които е установен ненормиран работен ден, имат право на увеличено възнаграждение за работата си в почивни и празнични дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Чочова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Удължаване срока на трудовия договор по реда на Закона за висшето образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

За някои особености на преминаването от длъжност „главен асистент“ в „асистент“, съобразно Закона за развитието на академичния състав в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28