Автори / източници
Деница Тенчева-Фока

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица - стъпка към повишаване пригодността за заетост и успешната интеграция на пазара на труда на продължително безработните лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деница Тенчева-Фока
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Права и задължения на лицата, ползващи услугите на бюрата по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деница Тенчева-Фока
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29