Автори / източници
Виолина Георгиева

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Съобщения и призоваване в изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Започване, спиране и прекратяване на изпълнителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Принудително отнемане на вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Изпълнение върху дял от търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Изпълнение върху вземания на длъжника към трето задължено към него лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Присъединяване на взискатели - Разпределение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Въвод във владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25