Автори / източници
Бонка Дечева

Намерени 15 документа
подредени по дата на публикуване

За незаконите строежи и статута на търпимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Практика на ВКС по негаторния иск по член 109 от Закона за собствеността през 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Допустимост на съдебна делба - някои особени хипотези - Актуална съдебна практика на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Практика по нормата - Член 97 и 98 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Практика по нормата - Член 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Особени хипотези на придобиване на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Защита на правото на собственост чрез негаторен иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Сервитутни права върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

По някои въпроси на държавната и общинската собственост - Преглед на съдебната практика на Върховния касационен съд – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

По някои въпроси на държавната и общинската собственост - Преглед на съдебната практика на Върховния касационен съд - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

По някои въпроси за правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Исковете по чл. 88 и 90 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Преглед на съдебната практика по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФпо новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Подлежат ли на отмяна нотариалните актове за сделки на основание чл. 537, ал. 2 ГПК?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Правен режим на собствеността на недвижимите археологически обекти, обявени за културно наследство, и на имотите, в които са открити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28