Автори / източници
Светлана Ганева

Намерен 1 документ

Новата национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Ганева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28