Автори / източници
Нина Чилова, д-р

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Компетентност на контролните органипри осъществяване на финансовата инспекция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Финансовата инспекция като правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Правна същност на финансовата инспекция. Финансовата инспекция като производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Основания за оспорване на ревизионен акт по административен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Компетентност на органа по приходите при извършване на данъчна ревизия по чл. 122 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Сравнение на данъчния ревизионен контрол с други видове специализиран контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Данъчният ревизионен контрол като вид финансов контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31