Автори / източници
Лиляна Станкова-Пройчева

Намерен 1 документ

Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015). Годишен доклад за изпълнението на Плана за действие за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова-Пройчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29