Автори / източници
Европейска Комисия

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Към европейски стълб на социалните права: въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска Комисия
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Често задавани въпроси към Европейската комисия във връзка с работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска Комисия
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Съобщение на Комисията - ЕВРОПА 2020 ­ Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска Комисия
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01