Автори / източници
Янка Тянкова, доц. д-р

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Общ преглед на промените в Търговския закон относно производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

Транспониране на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за преструктуриране и несъстоятелност в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Задължително съдържание на плана за стабилизация - срокове, условия и начини за плащане на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 740, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Извънсъдебното споразумение и оздравителният план в производството по несъстоятелност - Кратък сравнителен анализ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Приложение на производството по несъстоятелност за юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Има ли място потребителската несъстоятелност в България?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Съвременни тенденции на обособяване на доброволна и принудителна несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23