Автори / източници
Борислава Филипова

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Съдебно производство по обжалване на заповед за спиране на строеж с нарушения
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Съдебно производство по обжалване на заповед за спиране на незаконен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Съдебно производство по обжалване на заповед за забрана ползването на строеж от четвърта и пета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Съдебно производство по обжалване на заповед за забрана ползването на строеж от първа до трета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Съдебно обжалване на заповед по законосъобразността на строителните книжа и отказите за издаване на строителни книжа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Административен контрол върху строителни книжа при служебна проверка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Обжалване на строителни книжа пред РДНСК
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Облекчения за европейски участници в инвестиционно-строителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23