Автори / източници
Георги Петров, проф.

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Емисията под условие е узаконена кражба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петров
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Инфлацията е невъзможна при валутен борд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петров
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Ефектът на реалната преоценка на дълготрайните активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петров
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01