Автори / източници
Евгени Недев

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Застраховане на рискове, свързани с емитирането на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Недев
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Цели и основни моменти при представяне на рисковете, свързани с дейността на дружеството в проспекта за публично предлагане на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Недев
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Форми на пласиране на ценни книжа според носителя на риска. Създаване на посреднически консорциум за пласиране на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Недев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Формиране на опционната цена
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Недев
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Същност и видове опции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Недев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Издаване на облигации и превръщането им в акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Недев
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Учредяване на акционерно дружество чрез публична подписка.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Недев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Публично предлагане и публично дружество съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Недев
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Основни изисквания към проспектите за публично предлагане на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Недев
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01