Автори / източници
Десислава Атанасова

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Практическо приложение на разпоредбата на чл. 70, ал. 1 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Предпоставките за принудително отчуждаване на имоти ­ частна собственост, за държавни нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Въпроси и отговори по обществени поръчки – 1/2010
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Въпроси и отговори по обществени поръчки – 2/2010
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Въпроси и отговори по обществени поръчки – 3/2010
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Въпроси и отговори по обществени поръчки – 4/2010
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Принудително отчуждаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Управление на имотите и вещите - държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30