Автори / източници
Петя Малакова

Намерени 50 документа
подредени по дата на публикуване

Преглед на промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, обнародвани на 10 юли 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Промени в подзаконовата уредба по прилагането на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Държавното обществено осигуряване през 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Кога контролните органи на НОИ съставят ревизионни актове за начет на лекарите от ТЕЛК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

“Коледни добавки” ще получат пенсионерите, чиито пенсии или сбор от пенсии, заедно с добавките и компенсациите към тях са до 300 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Пенсионната реформа и промените в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Пенсионната реформа и промените в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Повишаване размера на пенсиите от 1 юли 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Промени в подзаконови нормативни актове в областта на социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Разликата в осигурителния стаж на жените и мъжете учители е 5 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Държавното обществено осигуряване през 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

В базата за изчисляване размера на пенсията се включват доходите, върху които се изчисляват и внасят осигурителни вноски. Не се включват обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Размерът на паричното обезщетение, което работодателят изплаща на работник или служител за първите 3 работни дни от временната неработоспособност, се изчислява от брутното възнаграждение, без да се прилага ограничението до максималния осигурителен доход.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Нова Наредба за студентските стажове в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Размерите на пенсиите се повишават от 1 юли 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Трудът на работилите преди 1 януа­ри 2000 г. в траурен обреден дом ритуалчици се зачита за труд от втора категория при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

Стажът и доходът на лицата, работили по трудово правоотношение при еднолични търговци преди 01.01.2000 г., се заверява в осигурителни книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Промени в подзаконовите нормативни актове в областта на социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Промените в подзаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Държавното обществено осигуряване през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Нов вид отпуск при осиновяване на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

За “коледните добавки” към пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Функции на българските органи и институции, отговорни за прилагането на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

През периода 1981-1993 г. на неработещата в чужбина съпруга (съпруг) на задграничен служител половината от времето, през което нейният съпруг (съпруга) е бил на задгранична работа, се признава за стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Измененията и допълненията в наредбите, свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване от края на 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Периодът на наборната военна служба се зачита за осигурителен стаж при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не се зачита за “действителен осигурителен стаж”, необходим за отпускане на пенсия по условията на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за со
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Действителният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се осъвременява от 01.04.2013 г. със съответния процент, в зависимост от годината на отпускане на пенсията - Ако получената сума е над максималния размер на пенсията за осигурителен стаж и в
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Политическа и гражданска реабилитация се обявява за лица, които са били незаконно репресирани, заради техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания през периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г., в изчерпателно изброени случаи в Закона за
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Пенсиите за осигурителен стаж и възраст ще се осъвременяват от 1 април 2013 г. със съответния процент, в зависимост от годината на отпускане на пенсията - Ако получената сума е под минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (150 лв. от 0
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Държавното обществено осигуряване през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Кои лица, работещи само по граждански договор, подлежат на осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Докторантите могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, но не се осигуряват за общо заболяване и майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Нови промени в осигурителното законодателство - Промени в наредбите, свързани с прилагането на новата разпоредба на чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Нови промени в осигурителното законодателство - Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с уреждане на осигурителния статус на младшите магистрати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Решение № 10 на конституционния съд не променя условията за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Персонални пенсии за жени, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

Актуални промени в Кадекса за социално осигуряване - Осигурителни права на съпрузите на самоосигуряващи се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване се дължат върху доходи от трудова дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Отпускане на добавка по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване (т.нар. “вдовишка добавка”) от пенсията на безвестно отсъстващ пенсионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Удръжки от възнаграждението на работник с наложена пробационна мярка поправителен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Важни промени в наредбите по прилагане на Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Държавното обществено осигуряване през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

За промените в Кодекса за социално осигуряване от юли–август 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

За изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност от осигурителя за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност е необходимо осигуреното лице да има осигурителен стаж не по-малко от шест месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Обжалване на болничен лист от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Последни промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 юли 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

От 09.02.2008 г., при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т.нар. “клас”), се взема предвид целия стаж, положен в държава-членка на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Осигурителен стаж за повече от 1 месец може да бъде зачетен само, ако в колективния трудов договор е предвиден по-дълъг срок за получаване на обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, но не и ако е определен само по-висок размер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Установяване на непълно работно време за лица, които ползват отпуск поради временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01