Автори / източници
Грета Стоева

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Клонът на чуждестранно лице като участник в процедури за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Практически проблеми при участието на обединения в процедурите за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Дакова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29