Автори / източници
Боряна Дакова

Намерен 1 документ

Практически проблеми при участието на обединения в процедурите за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Дакова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29