Автори / източници
Иван Минчев

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Основни моменти на данъчното третиране по ЗДДС на доставката на стоки, които се монтират или инсталират от и за сметка на доставчика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Минчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Счетоводно третиране на лизинговите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Минчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

Лизинговите договори и приложението на ЗДДС при вътреобщностната търговия на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Минчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29