Автори / източници
Иван Минчев

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Счетоводно третиране на лизинговите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Минчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

Лизинговите договори и приложението на ЗДДС при вътреобщностната търговия на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Минчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29