Автори / източници
Искра Петрова

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Регулираните професии в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Проекти на социалните партньори за подпомагане изпълнението на националната политика за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Регулираните професии в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Прогнозиране на потребностите и обучение на работната сила - австрийският опит и приложението му в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Реализиране на програма "Старт на кариерата" през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Ваучери за обучение - Изменения и допълнения в механизма за прилагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Ваучери за обучение - Практически насоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Промени в Постановление № 251 на МС за усъвършенстване на механизма на ваучерите за обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Ваучерите - нов механизъм за обучение на заети и безработни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Социалното партньорство в подкрепа на мерките за повишаване пригодността за заетост на работната сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28