Автори / източници
Евелина Йорданова

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Застраховане имуществото на физическите лица, в контекста на последните природни бедствия. Необходимост ли е задължителното застраховане на катастрофични рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Застраховка “Професионална отговорност на хуманитарни лекари, стоматолози и медицински персонал”. Проблеми и същност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Застраховане на товари по време на превоз (“Карго” застраховка)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Застраховката "Помощ при пътуване" необходимост за всеки пътуващ извън пределите на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Преглед на някои промени в Закона за застраховането - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Преглед на някои промени в Закона за застраховането - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Здравните застраховки ­ същност и предимства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Погасителна давност и застрахователни правоотношения ­ застрахователна и съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Застраховка “Гражданска отговорност на превозвачите”, които извършват обществени превози, спрямо пътниците в превозните средства ­ история, същност и проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Проблемите на застрахователите, извършващи животозастраховане, и застрахованите по тези застраховки във връзка с измененията на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Наредба за начина на определяне на собствените средства, границата на платежоспособност и начина на изчисляването й от застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Същност и организация на дейността на Националния съвет по застраховане и Дирекцията за застрахователен надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01