Автори / източници
Петя Писарска

Намерен 1 документ

Ефективни мотиватори за служителите в IBM Бъгария
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Писарска
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28