Автори / източници
в-к "Капитал"

Намерени 18 документа
подредени по дата на публикуване

Преодоляване на петте основни слабости при работата в екип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

От какви типове служители имат нужда малките компании
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Дълговата криза е в резултат и на счетоводните грешки в публичния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Как ще работим в ЕС от 1 януари 2007 г.?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Въпроси и отговори по здравната реформа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Въпроси и отговори по здравната реформа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Регистрирането в Агенцията за малки и средни предприятия е доброволно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Следприватизационният контрол е сбъркана концепция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Гражданите ще купуват само двегодишни ДЦК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Българите, работещи в чужди фирми зад граница, не дължат здравни осигуровки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Агенцията за приватизация финализира първите сделки за дружества в ликвидация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Едноличният търговец осигурява работещите при него роднини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

В боновото раздържавяване ще се предлагат само миноритарни пакети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

За неизползвани имоти не се плаща такса смет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Общински обекти в София ще се продават на търг и при единствен кандидат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Регистрираните по ДДС лица подават информация и на дискета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

С реституционните бонове може ще да се участва в приватизацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Kak да попълним данъчна декларация за притежаваните имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01