Автори / източници
Антоанета Цонева

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

DOCK GRUPPE - пример за швейцарско социално предприятие за осигуряване на заетост на дълготрайно безработни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Европейската гаранция за младежта в България - резултати от изпълнението и нови възможности за обучение и заетост на младите хора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Национално рамково споразумение за реализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Национален план за изпълнение на Eвропейската гаранция за младежта 2014 - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Актуализираната стратегия по заетостта на България за периода 2013-2020 г. - Основни цели и приоритети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г. - Рамка за изпълнение на политиката за заетост в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Национална програма “Нова възможност за заетост”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24