Автори / източници
Европейска агенция за безопасност и здра

Намерени 23 документа
подредени по дата на публикуване

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа стартира кампанията “Здравословни работни места за всички възрасти” 2016-2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Психосоциални рискове и стрес на работното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Безопасност и здраве в микропредприятията и малките предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Управление на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Мускулно-скелетните смущения, свързани с трудовия процес - превенция и отговорности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Управление на стреса и психосоциалните рискове на работното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Лидерството в управлението на безопасността и здравето при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Здраве и безопасност на персонала в здравеопазването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Безопасност и здраве на работниците, заемащи зелени работни местa
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Задължения и отговорности на управленския екип в областта на безопасността и здравето при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Превенция на злополуките на работното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Работни места без тютюнев дим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Предотвратяване на трудовите злополуки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Оценка на риска - роли и отговорности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Икономически стимули за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд: преглед от европейска гледна точка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Как работниците и служителите могат да съдействат за създаването на здравословни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Кампанията за здравословни работни места за 2010/2011 г. на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа насърчава безопасната поддръжка на инсталации, оборудване, машини и работни места в цяла Европа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Добри практики по оценка на риска в предприятия от страни-членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Професионални съвети за безопасност и здраве при ръчна работа в дървопреработването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Стресът на работното място и други психо-социални рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Оценката на риска - ключът към здравословни работни места
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Стрес при работа - Кратък наръчник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Ползите за бизнеса от добрата практика по безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30