Автори / източници
Асен Асенов

Намерени 240 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Прилагане на Митническия кодекс на Съюза към акцизните стоки - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Промени в разпоредбите относно акцизния режим на освободените за потребление акцизни стоки - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Промени в разпоредбите за освобождаване от акциз - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Безвъзвратна загуба на акцизни стоки в резултат на непредвидими обстоятелства или непреодолима сила - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Обезпечения - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Акцизни документи - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Контрол - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Нови основания за отнемане на лиценз за управление на данъчен склад - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Промени в института на споразумението за прекратяване на административнонаказателно производство - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до енергийните продукти - Промени, свързани с режима за освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до енергийните продукти - Промени, свързани със смазочните масла и консистентните смазки–греси - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до енергийните продукти - Задължителна регистрация при потребяване на собствена електрическа енергия - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до енергийните продукти - Промени в определението за „минералогични процеси“ - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до енергийните продукти - Възстановяване на акцизните ставки за втечнен нефтен газ (LPG) и за природен газ - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до тютюневите изделия - Нови тютюневи изделия, облагаеми с акциз – определения - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до тютюневите изделия - Данъчна основа и акцизна ставка на новите тютюневи изделия - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до тютюневите изделия - Изключения от акцизния режим за новите тютюневи изделия - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до тютюневите изделия - Освобождаване от акциз на новите тютюневи изделия - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до тютюневите изделия - Преходни правила за новите тютюневи изделия - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до алкохолните напитки - Промяна в определението за „шумящи вина“ - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до алкохолните напитки - Промяна в разпоредбите за регистрация на обекти на независими малки винопроизводители - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до алкохолните напитки - Освобождаване от акциз на бира за лично потребление - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в задс, отнасящи се до алкохолните напитки - Бандероли - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в ЗАДС, отнасящи се до тютюневите изделия и алкохолните напитки - 2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1 януари 2024 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до енергийните продукти - Задължение за деклариране при внасяне или въвеждане на енергийни продукти, за които режим отложено плащане на акциз (РОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до енергийните продукти - Правила при внасянето и въвеждането на територията на страната на компресиран природен газ, транспортиран със специализи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до енергийните продукти - Облекчение за малки производители със статут на освободени от акциз крайни потребители (ОАКП), които получават и използв
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до енергийните продукти - Облекчаване на условията за прилагане на нулевата ставка на акциза за втечнен нефтен газ (LPG) за отопление – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до енергийните продукти - Отпадане на задължителната регистрация за лицата, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енерги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до енергийните продукти - Облекчения за лицата, които потребяват собствена електрическа енергия – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до енергийните продукти - Въвеждане на изключение от определението за производство на енергийни продукти – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до енергийните продукти - Оповестяване на свободен складов капацитет в данъчните складове за енергийни продукти – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до тютюневите изделия - Включване в акцизния режим на течностите за електронни цигари, съдържащи никотин – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до тютюневите изделия - Увеличаване на акцизните ставки за тютюневите изделия – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до тютюневите изделия - Промяна в условията за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до алкохолните напитки - Промени в разпоредбите за независимите малки винопроизводители – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до алкохолните напитки - Електронен регистър на издадените годишни сертификати – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Промени в ЗАДС, отнасящи се до тютюневите изделия и алкохолните напитки – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Промени, свързани с режима за движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Промени, свързани с разпоредбите за движение на акцизни стоки под РОПА – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2023 година - Общи промени в ЗАДС, отнасящи се до всички акцизни стоки - Промени в условията за плащането на акциз от трети лица при прекратен лиценз на данъчен склад – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, които влизат в сила през 2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Общ преглед на промените в закона - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Промени, свързани с движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (в сила от 13.02.2023 г.) - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Нов режим за движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територият
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Промени в режима на движение на освободени за потребление акцизни стоки при условията на дистанционна продажба - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Нередовности по време на движението на акцизни стоки, освободени за потребление (в сила от 13.02.2023 г.) - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Национален режим за движение на акцизни стоки, които в държавата членка на получаване или на изпращане не се облагат с акциз (в сила от 13.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Използване на обезпечението, предоставено за режим отложено плащане на акциз, и при получаване на акцизни стоки, които в държавата членка н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Нови правила за третиране на частичните загуби поради естеството на акцизните стоки, възникнали по време на движение между държави членки (
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Промени при освобождаването от заплащане на акциз при пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на акцизните стоки (в сила от 13.02.2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с движението на акцизни стоки - Административни санкции при движение на освободени за потребление акцизни стоки (в сила от 13.02.2023 г.) - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки - Независими малки производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки - Сертификат за независимите малк
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки - Промяна на данъчната основа за
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки - Промяна в определенията за шумя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки - Освобождаване от акциз на денат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други промени в Закона за акцизите и данъчните складове - Освобождаване от акциз, свързано с Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (в сила от 01.07.2022 г.) - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други промени в Закона за акцизите и данъчните складове - Прецизиране на определението за „независима малка пивоварна“ - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други промени в Закона за акцизите и данъчните складове - Промени в разпоредбите за обезпеченията при режим отложено плащане на акциз - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други промени в Закона за акцизите и данъчните складове - Правно-технически и редакционни промени - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Асенов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Промяна в правилата за обезпеченията при режим отложено плащане на акциз – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Промени в разпоредбите за определяне и заплащане на акциза – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Засилване на контрола по отношение на освободените за потребление акцизни стоки – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Обезпечаване на акциз за целите на митническото законодателство – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Специфична хипотеза на движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Промени в разпоредбите относно установяване на липси при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Задължителна регистрация на акредитираните представители на чуждестранните лица за дейности, свързани с продажба на електрическа енергия и природен газ – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Промени в процедурата по издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител (ОАКП) – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Възстановяване на акциз за етилов алкохол – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Синхронизиране на забраните с режима на облагане в обектите за безмитна търговия – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Място на извършване на нарушението в специфични случаи – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Промени в ЗАДС, направени с други изменителни закони през 2020 г. – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Коментар на измененията и допълненията в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени в края на 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Въвеждане на система за видеонаблюдение и контрол – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Автоматизирани системи за отчетност за освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Въвеждане на средства за измерване и контрол за освободените от акциз крайни потребители – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Разширяване на обхвата на стоките в случаите на освобождаване от акциз при загуби от естествени фири – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Плащане на акциз при продължен срок за подаване на акцизна декларация – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Изисквания при разтоварването на акцизни стоки и промяна на транспортното средство, с което те се превозват – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Нови правила за облагането с акциз на тютюневи изделия, продавани в обектите за безмитна търговия – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Промени относно забраните и ограниченията при изпращането и получаването на акцизни стоки чрез пощенската мрежа – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Доставки на акцизни стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Промени, свързани с контрола, осъществяван от митническите органи – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Други промени – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година - Промени в ЗАДС, направени с други изменителни закони през 2019 година – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Асенов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Асенов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Разширяване на кръга на данъчно задължените лица по ЗАДС – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Разширяване обхвата на понятието „тютюн за пушене (за лула и цигари)“ – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в правилата за освобождаване от облагане с акциз на енергийни продукти – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Правила за акцизни стоки с колекционерска стойност – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в изискванията за получаване на статут по ЗАДС – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Нови условия за издаване на лиценз за управление на данъчен склад по отношение на лицензираните складодържатели на нефт и продукти от нефтен произход – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Нови правила, свързани с прекратяване действието на лиценз за управление на данъчен склад – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в разпоредбите относно независимите малки пивоварни – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в условията за регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Раков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>