Автори / източници
Светла Димитрова

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Разпореждане с недвижими имоти - собственост на кооперации или кооперативни съюзи, и вещни права върху тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

За новата редакция на чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието и за проблемите при старата редакция на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

За вещно - транслативния ефект на постановлението за възлагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28