Автори / източници
Теодора Демирева

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Социална икономика и социално предприемачество в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Линията на бедност за България за 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Национална концепция за социална икономика - Същност и предназначение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Социалната икономика - възможност за социално включване и заетост на уязвими групи от обществото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

“Заедно - социално отговорни” или нови идеи за реализиране на корпоративната социална отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Социално-икономическото развитие през призмата на социалната икономика. Добри европейски практики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Системата за социална сигурност и влиянието на световната финансова криза - опитът на Германия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Влияние на световната финансова криза върху пенсионните системи на някои страни от Европейския съюз и извън него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Реформи в пенсионните системи на страните-членки на Европейския съюз. Акценти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Корпоративната социална отговорност - ангажимент на бизнеса за устойчиво икономическо развитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Дилковска
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28