Автори / източници
Златина Лилян

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Възможно ли е обжалване при провеждането на публична покана?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златина Лилян
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Практика на Съда на Европейския съюз по обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златина Лилян
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Разграничение между понятията обществена поръчка за услуги и концесия за услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златина Лилян
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Договор за обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златина Лилян
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Може ли холдингово дружество да бъде участник в процедура за възлагане на обществена поръчка?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златина Лилян
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Практиката на съда на Европейските общности - Понятието “публичноправна организация” според директивите за обществени поръчки за услуги и доставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златина Лилян
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Практиката на съда на Европейските общности по обществени поръчки - Понятието “публичноправна организация”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златина Лилян
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Практиката на съда на Европейските общности по обществени поръчки - Може ли КЗК да задава преюдициални запитвания до СЕО?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златина Лилян
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31