Автори / източници
Атанас Колчаков

Намерени 13 документа
подредени по дата на публикуване

Новият Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Новият Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Новият Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Новите моменти в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденци в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Въвеждане в националното законодателство на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13.12.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

Управление на безопасността и здравето при работа и участието на работниците и служителите в този процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Стресът на работното място - Резултати от общоевропейско проучване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Да работим заедно за превенция на риска: Нова двегодишна кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Добри практики за управление на риска на работното място за водачите в автомобилния транспорт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Програми за насърчаване на работодателите за осигуряване на здравословни условия на труд за младите работещи хора - Добри практики, посочени от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

“Поддържай безопасно работно място” - Нова двегодишна кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Европейска агенция по безопасност и здраве при работа. Оценка на риска - “Добре е за теб. Добре е за бизнеса”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31