Автори / източници
Маргарита Дилковска

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Мониторинг на изпълнението на Програма ПРОГРЕС - за заетост и социална солидарност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Дилковска
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

План за изпълнение на стратегията за корпоративна социална отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Дилковска
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Корпоративната социална отговорност - ангажимент на бизнеса за устойчиво икономическо развитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Дилковска
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Европейски фонд за приспособяване към глoбализацията (ЕФПГ) - солидарност и промяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Дилковска
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31