Автори / източници
Томчо Томов

Намерени 18 документа
подредени по дата на публикуване

Изкуственият интелект и последствията за пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

Поведенческото интервюиране - инструмент за точна и честна оценка на кандидатите за работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Бърнаут - синдром на професионалното прегаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Новите поколения промениха пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Управление на преживяванията на служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Възвръщане на инвестициите в обучението на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Компетентност в управление на времето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Управление на знанието в компанията и формиране на нейния интелектуален капитал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Ефективната комуникация в мениджмънта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Управление на човешките ресурси чрез разработване на компетентностни модели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Управление на конфликтите в условия на криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Управление на мотивацията в българските предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Оценяване и степенуване на длъжностите в компанията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Груповото мнение, настроенията и слуховете в компанията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Управление на човешките ресурси в условията на криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Интервюто за работа - Не е важно какво казваме, а как го казваме
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Лоялността в трудовите отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Управление на различията. Поколенията и тяхната мотивация на работното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Томчо Томов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31