Автори / източници
Жаклин Комитова

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Някои критични забележки по отношение на проекта за Закон за несъстоятелност на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жаклин Комитова
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Недействителност на прекратяването на съпружеската имуществена общност съгласно чл. 615 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жаклин Комитова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30