Автори / източници
ВАС

Намерени 18734 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 188)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Решение № 13096 от 03.12.2015 г. на ВАС по адм. д. № 3515/2015 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Решение № 8145 от 04.07.2016 г. на ВАС по адм. д. № 6839/2015 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Решение № 11262 на ВАС от 25.10.2016 г. по адм. д. № 11748/2015 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Решение № 14640 от 30.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 4257/2017 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Решение № 7490 от 14.06.2017 г. на ВАС по адм. д. № 879/2017 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Решение № 6832 от 31.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 13408/2016 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Решение № 5154 от 11.05.2015 г. на ВАС по адм. д. № 11679/2014 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Решение № 2460 от 15.03.2002 г. на ВАС по адм. д. № 7529/2001 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Решение № 1644 от 16.02.2016 г. на ВАС по адм. д. № 6457/2015 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Решение № 1748 от 17.02.2016 г. на ВАС по адм. д. № 10501/2015 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Решение № 7614 от 23.06.2015 г. на ВАС по адм. д. № 4612/2015 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Решение № 7224 от 28.05.2014 г. на ВАС по адм. д. № 342/2014 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Решение № 12835 от 28.11.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3614/2016 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Решение № 9653 от 13.07.2018 г. на ВАС по адм. д. № 6344/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Решение № 1325 от 30.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4146/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 5312 от 24.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13763/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 3975 от 28.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 7817/2017 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 3973 от 28.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9840/2017 г., I отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 4909 от 17.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13383/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 4603 от 11.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10546/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 7552 от 15.06.2017 г. на ВАС по адм. д. № 3812/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 7629 от 16.06.2017 г. на ВАС по адм. д. № 6613/2016 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 3186 от 15.03.2017 г. на ВАС по адм. д. № 3841/2016 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 2876 от 07.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 7298/2017 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 1846 от 14.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 5248/2016 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 4873 от 17.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 2203/2018 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 1036 от 24.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4048/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 10185 от 01.08.2017 г. на ВАС по адм. д. № 8554/2016 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 4560 от 18.04.2016 г. на ВАС по адм. д. № 7414/2015 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 5535 от 03.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 7808/2016 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г. на ВАС по тълк. д. № 2/2016 г., ОСС, I и II колегия
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 104 от 04.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 346/2016 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 4728 от 12.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13441/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 2934 от 07.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 8457/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 15901 от 21.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 7072/2016 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 14992 от 07.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 12241/2016 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

Решение № 5563 от 15.06.2005 г. на ВАС по адм. д. № 10523/2004 г., II отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Решение № 5190 от 14.04.2014 г. на ВАС по адм. д. № 15569/2013 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Решение № 2324 от 19.02.2013 г. на ВАС по адм. д. № 10337/2012 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Решение № 2340 от 23.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 2422/2016 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Решение № 13429 от 07.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 11956/2016 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Решение № 6723 от 16.05.2011 г. на ВАС по адм. д. № 4496/2011 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Решение № 6734 от 21.05.2010 г. на ВАС по адм. д. № 13423/2009 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Решение № 5914 от 17.05.2016 г. на ВАС по адм. д. № 2363/2015 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Решение № 9494 от 28.06.2011 г. на ВАС по адм. д. № 1344/2011 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Решение № 7391 от 30.12.1999 г. на ВАС по адм. д. № 7020/1999 г., 5 чл. с-в
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Решение № 10212 от 02.08.2017 г. на ВАС по адм. д. № 13989/2016 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

Решение № 8158 от 11.06.2013 г. на ВАС по адм. д. № 9386/2012 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

Решение № 571 от 16.01.2014 г. на ВАС по адм. д. № 15287/2012 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

Решение № 12171 от 19.10.2010 г. на ВАС по адм. д. № 413/2010 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

Решение № 3399 от 11.03.2014 г. на ВАС по адм. д. № 11250/2013 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

Решение № 11784 от 27.11.2006 г. на ВАС по адм. д. № 8302/2006 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

Решение № 10076 от 27.07.2009 г. на ВАС по адм. д. № 551/2009 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

Решение № 9132 от 01.07.2014 г. на ВАС по адм. д. № 1491/2014 г., VІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

Решение № 3172 от 20.03.2008 г. на ВАС по адм. д. № 10431/2007 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

Решение № 5139 от 16.04.2009 г. на ВАС по адм. д. № 15140/2008 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

Решение № 10147 от 07.07.2011 г. по адм. д. № 13488/2010 г. на ВАС, І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

Решение № 2784 от 02.03.2018 г. по адм. д. № 864/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 1468 от 01.02.2018 г. по адм. д. № 8359/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 15527 от 18.12.2017 г. по адм. д. № 4315/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 14960 от 06.12.2017 г. по адм. д. № 8358/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 13022 от 30.10.2017 г. по адм. д. № 6244/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 9854 от 24.07.2017 г. по адм. д. № 5965/2016 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 8615 от 04.07.2017 г. по адм. д. № 4624/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 7269 от 09.06.2017 г. по адм. д. № 3212/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 6296 от 19.05.2017 г. по адм. д. № 2842/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 2388 от 27.02.2017 г. по адм. д. № 2761/2016 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 2784 от 02.03.2018 г. по адм. д. № 864/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 1468 от 01.02.2018 г. по адм. д. № 8359/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 15527 от 18.12.2017 г. по адм. д. № 4315/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 14960 от 06.12.2017 г. по адм. д. № 8358/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 13022 от 30.10.2017 г. по адм. д. № 6244/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 9854 от 24.07.2017 г. по адм. д. № 5965/2016 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 8615 от 04.07.2017 г. по адм. д. № 4624/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 7269 от 09.06.2017 г. по адм. д. № 3212/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 6296 от 19.05.2017 г. по адм. д. № 2842/2017 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Решение № 2388 от 27.02.2017 г. по адм. д. № 2761/2016 на ВАС, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

Определение № 253 от 19.05.2015 г. по т. д. № 2365/2014 г., т. к., ІІ т. о. на ВКС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Определение № 4749 от 28.04.2015 г. по адм. д. № 4174/2015 г., ІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 74 от 05.01.2015 г. по адм. д. № 7482/2014 г., VІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 625 от 20.01.2015 г. по адм. д. № 2148/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 4031 от 08.04.2015 г. по адм. д. № 7463/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 4828 от 29.04.2015 г. по адм. д. № 11969/2014 г., VІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 5028 от 05.05.2015 г. по адм. д. № 11110/2014 г., VІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 6791 от 09.06.2015 г. по адм. д. № 9112/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 7181 от 16.06.2015 г. по адм. д. № 8327/2014 г., VІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 7231 от 16.06.2015 г. по адм. д. № 9621/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 8112 от 02.07.2015 г. по адм. д. № 10508/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 8434 от 08.07.2015 г. по адм. д. № 8111/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 8760 от 16.07.2015 г. по адм. д. № 14419/2014 г., VІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 8851 от 20.07.2015 г. по адм. д. № 15456/2014 г., VІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 10276 от 06.10.2015 г. по адм. д. № 10543/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 10765 от 15.10.2015 г. по адм. д. № 10417/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 10991 от 21.10.2015 г. по адм. д. № 10101/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 11303 от 28.10.2015 г. по адм. д. № 11363/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 11417 от 30.10.2015 г. по адм. д. № 10770/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 12239 от 17.11.2015 г. по адм. д. № 14851/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 12985 от 02.12.2015 г. по адм. д. № 14435/2014 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 13096 от 03.12.2015 г. по адм. д. № 3515/2015 г., VІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Решение № 13153 от 07.12.2015 г. по адм. д. № 9696/2015 г., VІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 188)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>