Автори / източници
ВАС

Намерени 18878 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 189)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Решение № 11988 от 08.11.2016 г. на ВАС по адм. д. № 1891/2016 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 2727 от 25.02.2014 г. на ВАС по адм. д. № 7327/2013 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 12738 от 28.10.2014 г. на ВАС по адм. д. № 7796/2014 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 11875 от 14.10.2010 г. на ВАС по адм. д. № 1697/2010 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Определение № 11826 от 03.11.2016 г. на ВАС по адм. д. № 11955/2016 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Определение № 6823 от 25.05.2009 г. на ВАС по адм. д. № 6326/2009 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Решение № 13168 от 30.10.2018 г. на ВАС по адм. д. № 5632/2018 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Решение № 11727 от 02.11.2016 г. на ВАС по адм. д. № 4759/2016 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Решение № 11822 от 28.11.2006 г. на ВАС по адм. д. № 7839/2006 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Решение № 13714 от 22.10.2013 г. на ВАС по адм. д. № 9890/2013 г., 5 чл. с-в
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Решение № 1177 от 29.01.2019 г. на ВАС по адм. д. № 2607/2018 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Решение № 14487 от 28.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 11571/2016 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Решение № 217 от 09.01.2015 г. на ВАС по адм. д. № 3950/2014 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Определение № 10677 от 28.08.2017 г. на ВАС по адм. д. № 9025/2017 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Решение № 8377 от 20.09.2002 г. на ВАС по адм. д. № 2328/2002 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Решение № 7806 от 18.12.2000 г. на ВАС по адм. д. № 2571/2000 г., 5 чл. с-в
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Решение № 11943 от 19.08.2019 г. по адм. д. № 11360/2018 г., ІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Решение № 6293 от 01.06.2015 г. по адм. д. № 6855/2014 г., ІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Решение № 5897 от 17.05.2016 г. по адм. д. № 8607/2015 г., ІІІ отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Решение № 2052 от 13.02.2019 г. по адм. д. № 14312/2018 г., ІV отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Решение № 8757 от 11.06.2019 г. по адм. д. № 4144/2019 г., ІV отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Решение № 13540 от 12.11.2014 г. на ВАС по адм. д. № 662/2014 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Решение № 4809 от 28.04.2015 г. на ВАС по адм. д. № 3321/2015 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Решение № 2003 от 14.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 5491/2017 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Решение № 9460 от 19.06.2019 г. на ВАС по адм. д. № 1792/2019 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Решение № 5644 от 30.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4313/2017 г., VІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Решение № 5066 от 10.04.2013 г. на ВАС по адм. д. № 10423/2012 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 1727 от 17.02.2016 г. на ВАС по адм. д. № 6421/2015 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 9002 от 13.06.2019 г. на ВАС по адм. д. № 2791/2019 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 8349 от 27.07.2006 г. на ВАС по адм. д. № 392/2006 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 17135 от 18.12.2013 г. на ВАС по адм. д. № 8802/2013 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 12229 от 14.11.2008 г. на ВАС по адм. д. № 10184/2008 г., 5 чл. с-в
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 10032 от 23.10.2007 г. на ВАС по адм. д. № 5360/2007 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 1632 от 09.02.2010 г. на ВАС по адм. д. № 8801/2009 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 9956 от 16.07.2010 г. на ВАС по адм. д. № 15730/2009 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 7918 от 30.06.2008 г. на ВАС по адм. д. № 5252/2008 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 14464 от 29.11.2010 г. на ВАС по адм. д. № 4993/2010 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 424 от 11.01.2011 г. на ВАС по адм. д. № 3308/2010 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 236 от 09.01.2014 г. на ВАС по адм. д. № 9637/2013 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 13564 от 13.12.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3325/2016 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 10628 от 20.08.2018 г. на ВАС по адм. д. № 1258/2017 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 984 от 29.01.2016 г. на ВАС по адм. д. № 2601/2015 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 3804 от 04.04.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3308/2015 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Решение № 15882 от 21.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 6410/2017 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 15380 от 11.12.2018 г. на ВАС по адм. д. № 8316/2018 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 7535 от 15.06.2017 г. на ВАС по адм. д. № 4075/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 16311 от 28.12.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10569/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 8675 от 05.07.2017 г. на ВАС по адм. д. № 6061/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 7664 от 08.06.2018 г. на ВАС по адм. д. № 6333/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 11732 от 05.10.2017 г. на ВАС по адм. д. № 7583/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 6628 от 21.05.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4300/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 7978 от 13.06.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4389/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 16000 от 28.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 12728/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 2773 от 02.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 14673/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 2508 от 27.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13852/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 9472 от 17.07.2017 г. на ВАС по адм. д. № 4579/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 15674 от 19.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 12956/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 1728 от 08.02.2019 г. на ВАС по адм. д. № 14050/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 8822 от 06.07.2017 г. на ВАС по адм. д. № 4974/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 15904 от 19.12.2018 г. на ВАС по адм. д. № 12894/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 7564 от 07.06.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4293/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 7992 от 13.06.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4526/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 6411 от 16.05.2018 г. на ВАС по адм. д. № 4290/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Решение № 8411 от 21.06.2018 г. на ВАС по адм. д. № 11598/2017 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 8581 от 26.06.2018 г. на ВАС по адм. д. № 12553/2017 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 10367 от 03.08.2018 г. на ВАС по адм. д. № 12002/2017 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 1863 от 11.02.2019 г. на ВАС по адм. д. № 3282/2018 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 3008 от 09.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9498/2016 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 4935 от 17.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 6927/2017 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 12627 от 01.10.2013 г. на ВАС по адм. д. № 1685/2013 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 2789 от 24.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 9345/2010 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 13289 от 06.11.2014 г. на ВАС по адм. д. № 1421/2014 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 3496 от 20.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 2088/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 1935 от 13.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 14654/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 16868 от 17.12.2013 г. на ВАС по адм. д. № 14033/2013 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 15380 от 14.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 9318/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 3243 от 03.04.2003 г. на ВАС по адм. д. № 1124/2003 г., 5 чл. с-в
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 201 от 08.01.2019 г. на ВАС по адм. д. № 8574/2018 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Решение № 8822 от 06.07.2017 г. на ВАС по адм. д. № 4974/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Решение № 13429 от 05.11.2018 г. на ВАС по адм. д. № 8662/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Решение № 130 от 07.01.2014 г. на ВАС по адм. д. № 15404/2013 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Решение № 9789 от 17.07.2018 г. на ВАС по адм. д. № 2964/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Решение № 1437 от 03.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 12867/2016 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Решение № 14568 от 27.11.2018 г. на ВАС по адм. д. № 8236/2018 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Решение № 222 от 09.01.2015 г. на ВАС по адм. д. № 2908/2014 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Решение № 10654 от 28.08.2017 г. на ВАС по адм. д. № 9159/2016 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Решение № 10655 от 28.08.2017 г. на ВАС по адм. д. № 9162/2016 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Решение № 5542 от 26.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13436/2016 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Решение № 14568 от 27.11.2018 г. на ВАС по адм. д. № 8236/2018 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Решение № 222 от 09.01.2015 г. на ВАС по адм. д. № 2908/2014 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Решение № 10654 от 28.08.2017 г. на ВАС по адм. д. № 9159/2016 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Решение № 10655 от 28.08.2017 г. на ВАС по адм. д. № 9162/2016 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Решение № 5542 от 26.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13436/2016 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Решение № 2132 от 16.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 283/2018 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Решение № 1848 от 12.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13737/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Решение № 6805 от 31.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 4077/2017 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Решение № 2977 от 29.02.2012 г. на ВАС по адм. д. № 12970/2011 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Решение № 8130 от 07.06.2012 г. на ВАС по адм. д. № 5034/2012 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Решение № 2399 от 01.03.2016 г. на ВАС по адм. д. № 8007/2015 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Решение № 4292 от 20.04.2015 г. на ВАС по адм. д. № 2387/2014 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 189)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>