Автори / източници
ВАС

Намерени 19037 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 191)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Решение № 13732 от 05.11.2020 г. на ВАС по адм. д. № 3746/2020 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Решение № 13044 от 21.10.2020 г. на ВАС по адм. д. № 6332/2020 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Решение № 8045 от 23.06.2020 г. на ВАС по адм. д. № 164/2020 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Решение № 7023 от 13.06.2016 г. на ВАС по адм. д. № 14433/2015 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Решение № 6482 от 02.06.2020 г. на ВАС по адм. д. № 11323/2019 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Решение № 1116 от 28.01.2021 г. на ВАС по адм. д. № 1425/2020 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Решение № 4180 от 26.03.2013 г. на ВАС по адм. д. № 6618/2012 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Решение № 2933 от 04.03.2021 г. на ВАС по адм. д. № 7909/2020 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Решение № 16248 от 12.12.2011 г. на ВАС по адм. д. № 1442/2011 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Решение № 1523 от 11.02.2015 г. на ВАС по адм. д. № 12246/2014 г., VІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Решение № 10075 от 22.07.2020 г. на ВАС по адм. д. № 709/2020 г., VІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Решение № 9320 от 05.07.2010 г. на ВАС по адм. д. № 4072/2010 г., VІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Решение № 13834 от 15.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 9317/2016 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

Решение № 7161 от 14.06.2016 г. на ВАС по адм. д. № 4944/2016 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Решение № 12594 от 01.10.2013 г. на ВАС по адм. д. № 10608/2013 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Решение № 7759 от 29.06.2021 г. на ВАС по адм. д. № 4455/2021 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Определение № 9436 от 14.09.2015 г. на ВАС по адм. д. № 9670/2015 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Определение № 11320 от 28.10.2015 г. на ВАС по адм. д. № 12171/2015 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Определение № 5468 от 14.05.2015 г. на ВАС по адм. д. № 4224/2015 г., 5 чл. с-в
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Определение № 7124 от 16.06.2015 г. на ВАС по адм. д. № 6447/2015 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Решение № 3709 от 22.03.2021 г. на ВАС по адм. д. № 2288/2021 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Определение № 8354 от 09.07.2021 г. на ВАС по адм. д. № 7024/2021 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Определение № 7124 от 16.06.2015 г. на ВАС по адм. д. № 6447/2015 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Определение № 9436 от 14.09.2015 г. на ВАС по адм. д. № 9670/2015 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Определение № 11320 от 28.10.2015 г. на ВАС по адм. д. № 12171/2015 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Решение № 2159 от 18.02.2021 г. на ВАС по адм. д. № 12201/2020 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Тълкувателно решение № 5 от 29.03.2021 г. по тълк. д. № 7/2019 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

Тълкувателно решение № 6 от 15.04.2021 г. по тълк. д. № 6/2019 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

Тълкувателно решение № 7 от 15.04.2021 г. по тълк. д. № 8/2019 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

Тълкувателно решение № 1 от 18.01.2021 г. по тълк. д. № 5/2019 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

Тълкувателно решение № 5 от 29.03.2021 г. по тълк. д. № 7/2019 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

Тълкувателно решение № 6 от 15.04.2021 г. по тълк. д. № 6/2019 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

Тълкувателно решение № 7 от 15.04.2021 г. по тълк. д. № 8/2019 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

Тълкувателно решение № 4 от 29.03.2021 г. по тълк. д. № 3/2019 г., ОССна ВАС, I и II колегия
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

Решение № 14223 от 24.10.2019 г. на ВАС по адм. д. № 1626/2019 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Решение № 16399 от 13.12.2011 г. на ВАС по адм. д. № 11233/2011 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Решение № 10547 от 08.07.2019 г. на ВАС по адм. д. № 14935/2018 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Решение № 8724 от 24.06.2014 г. на ВАС по адм. д. № 10188/2013 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Решение № 14697 от 22.11.2012 г. на ВАС по адм. д. № 7766/2012 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Решение № 1569 от 08.02.2021 г. на ВАС по адм. д. № 12030/2020 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Решение № 3124 от 27.02.2020 г. на ВАС по адм. д. № 12581/2019 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Решение № 2510 от 27.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 367/2017 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Решение № 8772 от 05.07.2017 г. на ВАС по адм. д. № 2491/2016 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Решение № 3743 от 11.03.2020 г. на ВАС по адм. д. № 12225/2019, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 6478 от 02.06.2020 г. на ВАС по адм. д. № 14594/2019, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 8072 от 24.06.2020 г. на ВАС по адм. д. № 2636/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 10810 от 06.08.2020 г. на ВАС по адм. д. № 4570/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 10814 от 06.08.2020 г. на ВАС по адм. д. № 2892/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 11894 от 24.09.2020 г. на ВАС по адм. д. № 6039/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 12773 от 15.10.2020 г. на ВАС по адм. д. № 9628/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 13525 от 02.11.2020 г. на ВАС по адм. д. № 6681/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 13531 от 02.11.2020 г. на ВАС по адм. д. № 8025/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 13646 от 04.11.2020 г. на ВАС по адм. д. № 9473/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 13833 от 09.11.2020 г. на ВАС по адм. д. № 3783/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 15814 от 21.12.2020 г. на ВАС по адм. д. № 10298/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 15856 от 21.12.2020 г. на ВАС по адм. д. № 8929/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 37 от 05.01.2021 г. на ВАС по адм. д. № 11538/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 3743 от 11.03.2020 г. на ВАС по адм. д. № 12225/2019, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 6478 от 02.06.2020 г. на ВАС по адм. д. № 14594/2019, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 8072 от 24.06.2020 г. на ВАС по адм. д. № 2636/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 10810 от 06.08.2020 г. на ВАС по адм. д. № 4570/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 10814 от 06.08.2020 г. на ВАС по адм. д. № 2892/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 11894 от 24.09.2020 г. на ВАС по адм. д. № 6039/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 12773 от 15.10.2020 г. на ВАС по адм. д. № 9628/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 13525 от 02.11.2020 г. на ВАС по адм. д. № 6681/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 13531 от 02.11.2020 г. на ВАС по адм. д. № 8025/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 13646 от 04.11.2020 г. на ВАС по адм. д. № 9473/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 13833 от 09.11.2020 г. на ВАС по адм. д. № 3783/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 15814 от 21.12.2020 г. на ВАС по адм. д. № 10298/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 15856 от 21.12.2020 г. на ВАС по адм. д. № 8929/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 37 от 05.01.2021 г. на ВАС по адм. д. № 11538/2020, VI отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

Решение № 5449 от 13.05.2008 г. на ВАС по адм. д. № 346/2008 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Решение № 10022 от 23.10.2007 г. на ВАС по адм. д. № 3066/2007 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Решение № 1405 от 18.02.2002 г. на ВАС по адм. д. № 7106/2001 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Решение № 2669 от 25.02.2014 г. на ВАС по адм. д. № 11175/2013 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Решение № 11058 от 20.08.2012 г. на ВАС по адм. д. № 16376/2011 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Решение № 2021 от 27.02.2007 г. на ВАС по адм. д. № 11691/2006 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Решение № 7029 от 09.06.2020 г. на ВАС по адм. д. № 11685/2019 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Решение № 8193 от 17.06.2010 г. на ВАС по адм. д. № 4261/2010 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Решение № 4274 от 31.03.2010 г. на ВАС по адм. д. № 12755/2009 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Решение № 2276 от 18.02.2009 г. на ВАС по адм. д. № 12251/2008 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Решение № 6088 от 14.06.2007 г. на ВАС по адм. д. № 3869/2007 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Решение № 7980 от 07.06.2011 г. на ВАС по адм. д. № 4215/2011 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Решение № 8923 на ВАС от 12.06.2019 г. по адм. д. № 14274/2017 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Решение № 1974 на ВАС от 06.02.2020 г. по адм. д. № 9817/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 2134 на ВАС от 11.02.2020 г. по адм. д. № 11359/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 2162 на ВАС от 11.02.2020 г. по адм. д. № 11782/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 2271 на ВАС от 12.02.2020 г. по адм. д. № 3960/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 2254 на ВАС от 12.02.2020 г. по адм. д. № 9978/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 2339 на ВАС от 13.02.2020 г. по адм. д. № 11319/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 15876 от 22.12.2020 г. по адм. д. № 9532/2020 г., І отд. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 15896 на ВАС от 22.12.2020 г. по адм. д. № 6546/2020 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 2244 на ВАС от 12.02.2020 г. по адм. д. № 11579/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 8260 на ВАС от 25.06.2020 г. по адм. д. № 3528/2020 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 1972 на ВАС от 06.02.2020 г. по адм. д. № 9455/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 1976 на ВАС от 06.02.2020 г. по адм. д. № 6700/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 2025 на ВАС от 10.02.2020 г. по адм. д. № 9379/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 2026 на ВАС от 10.02.2020 г. по адм. д. № 9365/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 2073 на ВАС от 10.02.2020 г. по адм. д. № 10705/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Решение № 2144 на ВАС от 11.02.2020 г. по адм. д. № 10072/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 191)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>